Informasjon om ditt og datt

Skattefrie gaver til ansatte

Denne generelle gaveregelen kan benyttes uten at det trenger å være noen spesiell anledning. Beløpsgrensen ble hevet fra 2000 til 5000 kroner fra 2021. Beløpsgrensen gjelder samlet for alle gaver i arbeidsforhold i løpet av inntektsåret.
Tidligere var det et vilkår at gaven måtte gis som en generell ordning i bedriften. Dette vilkåret ble opphevet fra 2021. Skattereglene er derfor ikke lenger til hinder for forskjellsbehandling ved at noen ansatte får slike skattefrie gaver, mens andre ikke får det.

Beløpsgrensen gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter.